Formularz pozwala na wstępną kalkulację zlecenia i przesłanie zapytania Jeśli nie zaznczono inaczej to wypełnienie pola jest obowiązkowe
Kalendarz zajętości terminów
1. Dane kontaktowe
Jeśli nie zaznczono inaczej to wypełnienie pola jest obowiązkowe
2. Informacje o usłudze

1

1

3. Informacje o trasie i odległości
Proszę wpisać adres początkowy i końcowy kursu, a następnie nacisnąć przycisk "Wyznacz odległość"
4. Szacunkowe informacje o koszcie zamawianej usługi
Informacje pojawią się po prawidłowym wypełnieniu niezbędnych pól Szacowany koszt ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W szczególności cena może nie zawierać kosztu dojazdu z bazy transportowej do miejsca świadczenia usługi.